Aanvraagformulier Nationaal inkorfcentrum 2017

Sportvrienden,

Bijgaand ontvangt U het formulier voor het aanvragen van een Nationaal Inkorfcentrum. Gelieve dit formulier in te vullen en met vermelding van het verenigingsnummer (op de plaats van de 4 x jes*) per mail te sturen naar wedvluchten@afdeling8gou.nl. Dit dient uiterlijk woensdag 24 mei 2017 te gebeuren.

Na tijdige ontvangst van de aanvraag, zal het afdelingsbestuur beoordelen of Uw vereniging aan de NPO wordt voorgedragen voor een Nationaal Inkorfcentrum.Gaarne willen wij U nog wel wijzen op een aantal zaken:

  • Voor de nationale vluchten moeten er minimaal 7 inkorvende liefhebbers zijn, want anders wordt het jaar erop voor de betreffende vlucht geen Nationaal Inkorfcentrum toegekend.
  • Op de nationale vluchten moet er in een Nationaal Inkorfcentrum worden ingekorfd. Het is dus niet meer toegestaan om dit in de eigen vereniging te doen.
  • Als Uw eigen vereniging een Nationaal Inkorfcentrum heeft bent U verplicht om hier ook in te korven.
  • Als U eigen vereniging geen Nationaal Inkorfcentrum heeft dan bent U vrij om bij ieder Nationaal Inkorfcentrum binnen de Afdeling 8 in te korven.
  • Als U als vereniging een Nationaal Inkorfcentrum heeft aangevraagd en toegewezen gekregen heeft bent U als vereniging, die de aanvraag heeft gedaan, verplicht om alle handelingen met betrekking tot deze vluchten in Uw eigen verenigingslokaal te doen en is het niet toegestaan dit op een andere locatie te doen.
  • Voor de marathonvluchten Periqueux, Orange en Cahors moet ook een Nationaal Inkorfcentrum  worden aangevraagd evenals voor de Eendaagse NU vlucht Issoudun op 5augustus. Voor deze laatste vlucht zal nader bekeken worden hoe het vervoer geregeld wordt en waar aangeleverd moet worden. Deze vlucht E29 zal net als E27 Blois meetellen voor het NU dagfondkampioenschap.
  • Er zal voor de vermelde vlucht tossen haakjes geen Nationaal Inkorfcentrum aan de volgende verenigingen worden toegekend: 0710 (E27), 0766 (A24 ) en 0906 (A30). Deze verenigingen hadden op een van de Nationale vluchten minder dan 7 inkorvende leden. De volgende verenigingen hadden afgelopen jaar op de laatste Nationale vlucht A31 onvoldoende inkorvende leden of geen Nationaal Inkorfcentrum aangevraagd en toch ingekorfd en krijgen dan ook hierop geen Nationaal Inkorfcentrum in 2017: 0702 , 0736, 0748, 0754, 0767, 0849, 1021.

Wij hebben het verzoek van de NPO ontvangen om gebruik te maken van het bankrekeningnummer voor de incasso dat ook gebruikt wordt voor de ringen. Anders wordt incasseren voor de NPO moeilijk. Is dit laatste niet mogelijk dan moet U een ander bankrekeningnummer opgeven en zal de NPO het probleem proberen op te lossen.

Met vriendelijke groeten,
Bestuur Afdeling 8 GOU.

Bijgewerkt op 16 mei 2017 om 12:52 uur

Scroll naar boven