Aanpassingen Meldsysteem

Sportvrienden,

Het meldsysteem heeft inmiddels een flinke opknapbeurt ondergaan. Wij willen u van de belangrijkste wijzigingen op de hoogte stellen. Voor een betere bereikbaarheid is het Meldformulier voor de meldposten verplaatst naar het hoofdmenu. (zichtbaar na inloggen) De meldingenlijst is opgesplitst per regio zodat het laden sneller verloopt en de meldingen gemakkelijker per regio zijn te volgen.

Het Meldformulier zélf is behoorlijk veranderd. Wij hebben alle afstanden van alle leden met een hokcoördinaat reeds in het systeem voorgeprogrammeerd. Het uitgangspunt daarbij is de stand van 18 mei 2011. Uw gegevens zoals die in de meldingenlijst verschijnen zijn gebaseerd op de ledenadministratie. Meldposten die een duif melden selecteren de juiste deelnemer uit het keuzemenu. Voor liefhebbers die in combinatie spelen dient uiteraard het combinatienummer te worden gekozen.

In het keuzemenu worden de gegevens getoond als “Lidnummer, Naam, Plaats en afgeronde Afstand”. De afstand is ter indicatie; de berekening vindt plaats op basis van de volledige afstand. Verder zijn alleen de Aankomsttijd, Ringjaar en Ringnummer nog van belang. De andere gegevens zijn immers al ingebracht. De aankomsttijd kunt u feitelijk op 3 manier invoeren: als 14.30.59 als 14:30:59 of als 143059.

Tot slot is er op veler verzoek een emailbevestiging van de ingevoerde gegevens aangebracht. U ontvangt automatisch een emailbevestiging op het adres dat onderaan het meldformulier is voor-ingevuld. Indien gewenst kunt u dat aanpassen. Mocht het een permanente wijziging betreffen dan adviseren wij u om de gewijzigde gegevens aan ons door te geven. Belangrijk is wel dat u controleert of de door u gemelde duif ook daadwerkelijk in de meldlijst is opgenomen.

Wij hopen door deze wijzigingen minder invoerfouten te krijgen. Belangrijk is dat u het juiste lidnummer kiest! Mogelijk nóg belangrijker is dat uw leden voorkomen in de voorgeprogrammeerde afstandenlijst van – in dit geval – Orleans. Kortom: controleer of uw leden correct zijn opgenomen in deze afstandenlijst! Zie de bijlage.

Eventuele fouten kunt u melden via meldprobleem@afdeling8gou.nl met een duidelijke probleemomschrijving en in ieder geval onder vermelding van het lidnummer. Hou er rekening mee dat alleen leden met een hokcoördinaat zijn opgenomen; liefhebbers die in een combinatie spelen worden dus alleen vermeld op basis van hun combinatienummer.

Wij hopen dat het melden van de duiven hierdoor een stuk gemakkelijker is geworden en wij wensen iedereen veel succes met deze Attractievlucht Orleans (E21)!

Bijlage: Afstanden Orleans.pdf

Met vriendelijke groeten,
Bestuur Afdeling 8 GOU

Bijgewerkt op 21 mei 2011 om 7:34 uur

Scroll naar boven