Aanmelding vernieuwde vereniging: PV Zutphen en omstreken

Sportvrienden,

Bij deze willen we u op de hoogte brengen over de aanmelding van een vernieuwde basisvereniging. Op basis van Artikel 4 lid 5 van de Statuten NPO laten we u de volgende zaken toekomen:

  • Naam vereniging: PV Zutphen en omstreken (Postadres: Beeklaan 1c, 7211 GA Eefde; Locatie: Hermesweg 15d, 7202 BR Zutphen)
  • Ledenlijst

Conform hetzelfde reglement zijn derden bevoegd om gemotiveerde bezwaren in te dienen. Dit dient schriftelijk binnen dertig dagen na het uitbrengen van deze publicatie te gebeuren.

Met vriendelijke groeten,
Bestuur Afdeling 8 GOU.

BASISVERENIGINGEN
Artikel 4
Lid 5. a. Aanmelding van een Basisvereniging geschiedt schriftelijk uiterlijk vier weken voor aanvang verenigingsjaar N.P.O. aan Bestuur Afdeling, waarbij worden overgelegd:
– Statuten en Huishoudelijk Reglement alsmede naam en zetel van de zich aanmeldende Basisvereniging;
– namen en adressen van Bestuur en Basisleden van de zich aanmeldende Basisvereniging.
b. Secretaris Afdeling publiceert de bij hem ingekomen aanmelding. In deze publicatie worden de volgende gegevens opgenomen:
– naam en zetel van de zich aanmeldende Basisvereniging;
– namen en adressen van de Basisleden van de zich aanmeldende Basisvereniging.
– de mededeling dat derden de bevoegdheid hebben gemotiveerde bezwaren binnen dertig dagen schriftelijk bij Bestuur Afdeling in te dienen.
c. Toelating van een Basisvereniging als lid geschiedt bij aanvang verenigingsjaar N.P.O. Een aanmelding ingediend na de in dit lid onder a genoemde datum komt pas voor inwilliging in aanmerking één jaar later.
d. Toelating wordt niet verleend, indien de zich als lid aanmeldende Basisvereniging niet tenminste vijfentwintig Basisleden telt.

Bijgewerkt op 30 november 2014 om 20:51 uur

Scroll naar boven