Aanleveren D en W-bestanden C & K-vluchten

Sportvrienden,

We hebben de eerst gecombineerde vlucht van jong en oud achter ons en moeten constateren dat niet iedere vereniging de gegevens correct heeft aangeleverd. Hoewel een aantal verenigingen het correct insturen, zijn er ook veel fouten geconstateerd welke door een goede controle bij de vereniging voorkomen hadden kunnen worden. Enkele voorbeeld daarvan: oude duiven in de jonge duiven uitslag (door het niet correct insturen van het D-bestand) of andersom, leden zonder coördinaten (waren niet ingebracht in de ledenadministratie), te laat ingestuurde bestanden, aantal ingekorfde duiven kloppen niet, handmatige aanpassingen die niet toegestaan zijn en zo kunnen nog wel even doorgaan.

We willen met deze publicatie nogmaals de instructies geven hoe te handelen, zodat we niet de gehele week bezig zijn om alles te corrigeren en proberen recht te zetten:

 1. Het inkorven voor jong en oud kan op dezelfde vlucht geschieden. Wel moet het vluchtnummer voor komend weekend C32 zijn (zie ook de eerdere uitgebreide instructie).
 2. Na het inkorving, het inlezen van de elektronische constateersystemen, het inbrengen van de invliegduiven en het handmatig inbrengen van de duiven met een gummi, kan het inkorfbestand worden gesplitst in een bestand met alleen jonge duiven (2015) en een bestand met alleen oude duiven. (In WinVer bij Extra -> optie splitsen jonge en oude duiven)
 3. Controleer het J en N-bestand of de juiste duiven erin staan (dus bijvoorbeeld geen oude duiven in het J-bestand staan) en of de aantallen kloppen.
 4. Na splitsing zend U het Jonge Duiven bestand (J32) en het oude duiven bestand (N32) naar de Compuclub en PigeonVillage.
 5. Compuclub zend U een bevestiging van beide bestanden en het is belangrijk deze bevestigingen na te kijken en te controleren dat het aantal duiven correct weergegeven is. (Let ook op het aantal invliegduiven)
 6. Na de vlucht worden de kloktijden ingelezen in het WinVer programma op de vluchtnummer C32
 7. Na inlezen van de systemen en het inbrengen van de kloktijden van de poulebrieven, splitst U het vluchtnummer C32 weer in een bestand J32 jonge duiven en een bestand N32 oude duiven. Let op tijdens het inlezen of daarna kunt U nooit wijzigingen aanbrengen in de ringnummers daar alleen het D bestand geldend is en het W bestand alleen wordt gebruikt voor het overnemen van de kloktijden. Mocht U problemen hebben kunt U altijd contact opnemen met de concoursleider (0487-571848 of 0610747379) of met de plaatsvervanger (0645168988).
 8. Controleer vervolgens de uitslagen op de correctheid. Mochten hier foutieve kloktijden in staan dan dient u dit in het C-bestand te wijzigen en vervolgens het bestand opnieuw weer te splitsen.
 9. Ook na het inzenden van het W bestand komt er een bevestiging van de Compuclub en PigeonVillage. Ook deze dient gecontroleerd te worden.

Overige aandachtspunten:

 1. Controleer ook altijd de bevestigingsmail van PigeonVillage op eventuele fouten en of het bestand aangekomen is. Bijvoorbeeld het is niet toegestaan om twee bestanden tegelijk in te sturen, want dan wordt maar één bestand opgenomen. Zie ook deze publicatie.
 2. Zorg ervoor dat leden die starten op de navluchten ook coördinaten in de ledenadministratie NPO hebben. Hier is de vereniging verantwoordelijk voor.
 3. Aan het begin van het jaar is er aandacht besteed aan de procedure hok- en entlijsten. In de volgende publicatie staan de liefhebbers waarvan de hok en/of entlijst nog mist. Deze dient eerst ingeleverd te worden, alvorens de betreffende liefhebber kan deelnemen. Als de hoklijst en/of entlijst ingeleverd is, kunt u dit bij de afdeling melden.
 4. Mocht u problemen hebben bij het insturen op zaterdag, neem dan altijd contact op! Afgelopen weekend hebben verenigingen zelfstandig besloten om voor de overnachtfond pas op zondag af te slaan. Dan loop je kans dat je niet in de uitslag opgenomen wordt.

Als bovenstaande informatie gebruikt wordt voor komend weekend hopen we dat er vele malen minder problemen zich voordoen. Voor eventuele vragen of problemen, kunt u ook altijd een mail naar wedvluchten@afdeling8gou.nl sturen.

Een ieder alvast bedankt voor de medewerking.

Met vriendelijke groeten,
Bestuur Afdeling 8 GOU.

Bijgewerkt op 5 augustus 2015 om 21:54 uur

Scroll naar boven