Aandachtspunten bij start seizoen

Sportvrienden,

Het seizoen staat weer voor de deur. Daarom willen we toch weer een aantal zaken onder de aandacht te brengen.

Mocht er tijdens het seizoen twijfel zijn of toch wat fout gaan, breng dan in ieder geval de afdelingsconcoursleider (wedvluchten@afdeling8gou.nl / Kees Poel / 06-50673218) op de hoogte en reclames dienen altijd via de wedvluchtverzorger van kring/regio te lopen. Het is dus niet toegestaan om rechtstreeks contact met Compuclub op te nemen.

Waar onder andere fouten bij worden gemaakt, is bij het insturen van de D- en W-bestanden. Dit kan niet alleen gevolgen hebben voor teletekst, maar ook voor de uitslag. Hieronder vindt u een aantal punten waardoor u de kans op eventuele fouten verkleint.

Insturen D- en W-bestanden

 • Zorg dat het D-bestand tijdig binnen is bij Compuclub (udp@compuclub.nl). Dit moet gebeuren op de avond van inkorven en dient voor 24:00 uur bij Compuclub binnen te zijn.
 • Controleer na het versturen van het D-bestand de bevestigingsmail. Hierin staan eventuele fouten en kunt u tevens controleren of het aantal duiven voor de verschillende niveaus kloppen (moet overeenkomen met de mandenbon). Ook kan gecontroleerd worden of de liefhebbers met invliegduiven juist ingevoerd zijn en dat een liefhebber niet per ongeluk invliegduiven op “ja” gezet heeft. Tevens kunt u op de site van Compuclub de lijst met ontbrekende D-bestanden vinden. Staat uw vereniging er nog tussen dan is er waarschijnlijk wat misgegaan bij het insturen van het D-bestand.
 • Als je niet op zondag wilt vliegen, geeft dit ook aan in het elektronisch constateersysteem. Nu hebben we wel een lijst met liefhebbers die aan het zaterdagkampioenschap deelnemen, maar andere instanties maken nog wel gebruik van de vermelding NOZ (niet op zondag).
 • Zorg bij het insturen van het D-bestand er altijd voor dat alle gegevens juist zijn, want uit het W-bestand worden alleen de tijden overgenomen.
 • Zorg dat het W-bestand tijdig binnen is. Na het afslaan dient het W-bestand (=Wedvlucht-bestand) vóór 24:00 uur verzonden te worden.
 • Controleer na het versturen of de duiven juist in de voorlopige uitslag opgenomen zijn.
 • Bij een elektronisch constateersysteem is het niet toegestaan om handmatig tijden in Winver in te brengen. Alleen na overleg met de afdelingsconcoursleider kan hiervan afgeweken worden. Wordt de afdelingsconcoursleider niet vooraf op de hoogte gebracht, bestaat er een kans dat de betreffende duiven uit de uitslag gehaald worden.
 • Sla altijd alle systemen af en lees ze in. Ook als een liefhebber niet geklokt heeft (bijvoorbeeld als die NOZ[niet op zondag] speelt), dient het systeem wel ingelezen te worden.
 • Als de duiven op zondag komen of een vlucht is op zaterdag nog niet afgelopen (wordt bepaald door de afdelingsconcoursleider), dan mogen verenigingen (zie het Wedvluchtreglement Art. 115 lid 2b), die dat vóór het seizoen schriftelijk kenbaar maken aan de afdelingssecretaris, het afhandelen van de vlucht (eindafslag en klokken lichten etc.) op maandag doen. Dan zal het W-bestand uiterlijk maandag 21:00 uur ingestuurd moeten worden.

Bescheiden (inkorf en afslagstaat)

 • Beide staten dienen vanuit het elektronisch constateersysteem gemaakt te worden, zodat het identificatienummer (chip-ID) met het daaraan gekoppelde vaste voetringnummer zichtbaar is.
 • Beide staten dienen ondertekend te worden.
 • Voor eventuele reclames is het noodzakelijk om een kopie van beide staten binnen de vereniging te houden. Zonder een kopie van de originele print kan een reclame niet in behandeling genomen worden.
 • Beide bescheiden dienen tijdig en volgens de door regio voorgeschreven procedure aangeleverd te worden. Voor de inkorfstaten dient dit voor de lossing te gebeuren.

Overige zaken

 • De lossingstijden voor de afdeling en regio vluchten worden door de afdeling ingevoerd. Onjuistheden dienen bij de afdelingsconcoursleider gemeld te worden
 • Bij verdenking van fraude dient ten aller tijde contact opgenomen worden met de afdelingsconcoursleider.
 • Wedvluchtverzorgers die voor een vereniging een reclame bij Compuclub indienen, dienen de afdeling in cc (wedvluchten@afdeling8gou.nl) op de hoogte te stellen. Andersom zal ook geschieden.
 • Zorg dat de NPO ledenadministratie klopt en dat de coördinaten bij alle spelende leden zijn toegevoegd. Dit dient tenminste vier dagen voor het inkorven geheel rond te zijn, want anders is de kans groot dat de liefhebber niet in de uitslag opgenomen kan worden.
 • Zorg dat er een hok- en entingslijst ingeleverd is.
 • Zorg dat er een meest actuele getekende koppelstaat (toewijzingslijst in Autokon) aanwezig is, waarop alle duiven waarmee aan een vlucht wordt deelgenomen vermeld staan.

Met vriendelijke groeten,
Bestuur Afdeling 8 GOU.

Bijgewerkt op 14 april 2016 om 20:25 uur

Scroll naar boven