Aandachtspunten bij start seizoen 2018

Sportvrienden,

Het seizoen staat weer voor de deur. Daarom willen we toch weer een aantal zaken onder de aandacht brengen.

Mocht er tijdens het seizoen twijfel zijn of toch wat fout gaan, breng dan in ieder geval de afdelingsconcoursleider (wedvluchten@afdeling8gou.nl / Kees Poel) op de hoogte en reclames dienen altijd via de concoursleider te lopen. Het is dus niet toegestaan om rechtstreeks contact met Compuclub op te nemen.

Waar onder andere fouten bij worden gemaakt, is bij het insturen van de D- en W-bestanden. Dit kan gevolgen hebben voor de uitslag. Hieronder vindt u een aantal punten waardoor u de kans op eventuele fouten verkleint.

Insturen D- en W-bestanden:

 • Zorg dat het D-bestand tijdig binnen is bij Compuclub (udp@compuclub.nl). Dit moet gebeuren op de avond van inkorven en dient voor 24:00 uur bij Compuclub binnen te zijn.
 • Controleer na het versturen van het D-bestand de bevestigingsmail. Hierin staan eventuele fouten en kunt u tevens controleren of het aantal duiven voor de verschillende niveaus kloppen (moet overeenkomen met de mandenbon). Ook kan gecontroleerd worden of de liefhebbers niet per ongeluk invliegduiven op “ja” gezet heeft. Tevens kunt u op de site van Compuclub de lijst met ontbrekende D-bestanden vinden. Staat uw vereniging er nog tussen dan is er waarschijnlijk wat misgegaan bij het insturen van het D-bestand.
 • Als je niet op zondag wilt vliegen, geeft dit ook aan in het elektronisch constateersysteem. Nu hebben we wel een lijst met liefhebbers die niet op vluchten op zondag deelnemen, maar andere instanties maken nog wel gebruik van de vermelding NOZ (niet op zondag).
 • Controleer voor verzending van de D-bestanden de inkorflijsten of de aantallen duiven kloppen en de juiste niveaus zijn ingevuld. Minimaal 1 t/m 4.
 • Zorg bij het insturen van het D-bestand er altijd voor dat alle gegevens juist zijn, want uit het W-bestand worden alleen de tijden overgenomen.
 • Controleer altijd de instuurbevestiging van het D-bestand of er een foutmelding in staat en herstel deze fout en stuur het D-bestand opnieuw in.
 • Zorg dat het D-bestand tijdig binnen is. Na het inkorven voor 24.00 inzenden. Als het bestand later wordt ingezonden kan dit voor de hele vereniging uitsluiting van de vlucht betekenen.
 • Zorg dat het W-bestand tijdig binnen is. Na het afslaan dient het W-bestand (=Wedvlucht-bestand) vóór 24.00 uur verzonden te worden.
 • Controleer na het versturen of de duiven juist in de voorlopige uitslag opgenomen zijn.
 • Bij een elektronisch constateersysteem is het niet toegestaan om handmatig tijden in Winver in te brengen. Alleen na overleg met de afdelingsconcoursleider K. Poel kan hiervan afgeweken worden. Wordt de afdelingsconcoursleider niet vooraf op de hoogte gebracht, bestaat er een kans dat de betreffende duiven uit de uitslag gehaald worden.
 • Sla altijd alle systemen af en lees ze in. Ook als een liefhebber niet geklokt heeft (bijvoorbeeld als die NOZ [niet op zondag] speelt), dient het systeem wel ingelezen te worden.

Bescheiden (inkorf en afslagstaat):

 • Beide staten dienen vanuit het elektronisch constateersysteem gemaakt te worden, zodat het identificatienummer (chip-ID) met het daaraan gekoppelde vaste voetringnummer zichtbaar is.
 • Beide staten dienen ondertekend te worden door de liefhebber en de klokkencommissie
 • Het is noodzakelijk om een kopie van beide getekende staten binnen de vereniging te houden. Zonder een kopie van de originele getekende print kan een reclame niet in behandeling genomen worden. Bewaarplicht van alle staten minimaal 1 jaar.
 • Beide bescheiden dienen tijdig en volgens de door regio voorgeschreven procedure aangeleverd te worden. Voor de inkorfstaten dient dit voor de lossing te gebeuren.
 • Zorg dat alle aan het concours deelnemende duiven op Uw naam staan. Er zal controle plaatsvinden en niet op naam staande duiven zullen uit de uitslag verwijderd worden.

Overige zaken:

 • De lossingstijden voor de afdeling en regio vluchten worden door de afdeling ingevoerd. Onjuistheden dienen bij de afdelingsconcoursleider gemeld te worden
 • Bij verdenking van fraude dient ten aller tijde contact opgenomen worden met de afdelingsconcoursleider.
 • Reclames dienen voorzien van de inkorfstaat en aankomstlijst tijdig opgestuurd te worden naar de concoursleider, wedvluchten@afdeling8gou.nl
 • Zorg dat de NPO ledenadministratie klopt en dat de coördinaten bij alle spelende leden zijn toegevoegd. Dit dient tenminste vier dagen voor het inkorven geheel rond te zijn, want anders is de kans groot dat de liefhebber niet in de uitslag opgenomen kan worden.
 • Zorg dat er een hok- en entingslijst ingeleverd is.
 • Zorg dat er een meest actuele getekende koppelstaat aanwezig is, waarop alle duiven waarmee aan een vlucht wordt deelgenomen vermeld staan. Deze staat dient up-to-date te zijn en minimaal een jaar in de vereniging te worden bewaard

Met vriendelijke groeten,
Bestuur Afdeling 8 GOU.

Bijgewerkt op 11 april 2018 om 22:13 uur

Scroll naar boven