A25 Periqueux Lossingsverslag afdeling


Lossingsverslag                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                 
Vluchtgegevens                                                                                                                                                                                
Naam Losplaats Periqueux Vluchtcode A25                                                                                                                                                                                
Adres losplaats Terrein de Monsieur Bittard Roger Latitude 451115.0                                                                                                                                                                                
Losplaatscode 3404 Lonitude 003931.0                                                                                                                                                                                
Vluchtdatum 22-Jun-18 Naam convoyeur J van Weiden                                                                                                                                                                                
Naam correspondent losplaats G.Chaminade 16 Rue Pasteur, 2400 Periqueux                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                 
Datum/tijd vertrek loods Noord   Tijdstip van de lossing :                                                                                                                                                                                
19-06-18 20-06-18 kerkdriel 03.00 Zuid                                                                                                                                                                                    
Datum/tijd van aankomst Noord  
14.00
                                                                                                                                                                               
19.50 Kerkdriel 01.40 Zuid                                                                                                                       Zuid                                                        
                                                                                                                                                                                 
  Kenteken 1 Kenteken 2 Kenteken 3 Kenteken 4 Kenteken 5                                                                                                                                                                                
Truck 87-BJN-1                                                                                                                                                                                        
Oplegger OK-42-VL                                                                                                                                                                                        
Manden 206                                                                                                                                                                                        
Aantal duiven 4950                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                 
Totaal aantal duiven 4950                                                                                                                                                                                
Totaal aantal manden 206                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                 
Uit te voeren controles                                                                                                                                                                                
Controle ventilatie ja                                                                                                                                                                                
evt. opmerking                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                 
Controle voer: voldoende en kwaliteit ja                                                                                                                                                                                
evt. opmerking                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                 
Controle water: voldoende en kwaliteit ja                                                                                                                                                                                
evt. opmerking                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                 
Verzendbewijs transporteur ja                                                                                                                                                                                
evt. opmerking                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                 
Lossingvergunning nee                                                                                                                                                                                
evt. opmerking                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                 
Ontheffing rijden op zondag ja                                                                                                                                                                                
evt. opmerking                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                 
Inentingsverklaring ja                                                                                                                                                                                
evt. opmerking                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                 
Controle afsluiten deuren voor vertrek ja                                                                                                                                                                                
evt. opmerking                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                 
Reisverslag                                                                                                                                                                                
Vertrektijd 02.50                                                                                                                                                                                
Tijden Tijd van-tot Water Tijden Tijd van-tot Water                                                                                                                                                                                
Stop 1 dag: 07.00-17.00 ja Stop 4 dag: …………..tm ………….. ja/nee                                                                                                                                                                                
Stop 2 dag: 21.30-22.20 ja Stop 5 dag: …………..tm ………….. ja/nee                                                                                                                                                                                
Stop 3 dag: 03.00-14.10 ja Stop 6 dag: …………..tm ………….. ja/nee                                                                                                                                                                                
Voorbeeld donderdag 22:30 tm 23:30                                                                                                                                                                                
Deuren bij elke stop op kierstand gezet ja                                                                                                                                                                                
evt. opmerking                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                 
Controle sluiting deuren en ventilatie na iedere stop ja                                                                                                                                                                                
evt. opmerking                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                 
Handeling en losplaats                                                                                                                                                                                
Procedure na aankomst op losplaats gevolgd ja                                                                                                                                                                                
Tijdstip contact met lossingsverantwoordelijke
22-06-18 09.30 23-06-18-13.00                                                                                                                                                                                
20-06-18 15.30                                                                                                                                                                                  
23-06-18 -19.30                                                                                                                                                                                  
Deuren automatisch geopend nee                                                                                                                                                                                
Deuren handmatig geopend ja                                                                                                                                                                                
Reden: veiligheid                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                 
Weersomstandigheden                                                                                                                                                                                
Weersgesteldheid onderweg Weersgesteldheid lossingsplaats/aankomst                                                                                                                                                                                
Bewolking geen Bewolking geen                                                                                                                                                                                
Windrichting N/W Windrichting N/W                                                                                                                                                                                
Temperatuur 29 graden Temperatuur 20 graden                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                 
Weersgesteldheid tijdens lossing                                                                                                                                                                                
Bewolking geen Wind N/W                                                                                                                                                                                
Zicht goed Temperatuur 27 graden                                                                                                                                                                                
Goed vertrek? snel vertrek                                                                                                                                                                                
evt. opmerking geen                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                 
Uitgestelde lossing / alternatieve losplaats                                                                                                                                                                                
Waarom uitstel naar de volgende dag?                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                 
Tijdstip besluit uitstel:   Overleg gevoerd met:                                                                                                                                                                                  
Waarom naar een andere losplaats?                                                                                                                                                                                  
Tijdstip besluit andere losplaats:   Overleg gevoerd met:                                                                                                                                                                                  
evt. opmerking                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                 
Vluchtgegevens van uitgestelde lossing / alternatieve losplaats                                                                                                                                                                                
Losplaats   Latitude                                                                                                                                                                                  
Losplaatscode   Longitude                                                                                                                                                                                  
Nieuwe vluchtdatum   Tijdstip van de lossing                                                                                                                                                                                  
Datum van aankomst                                                                                                                                                                                    
Tijd van aankomst                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                 
Verzorging van de duiven op losplaats