Total Responses: 45

1) Tot welk vlieggebied behoort uw vereniging?

24.44%
 
26.67%
 
20%
 
28.89%
 
[{"label":"Noord Oost","value":11},{"label":"Noord West","value":12},{"label":"Zuid Oost","value":9},{"label":"Zuid West","value":13}]
["#3366CC","#DC3912","#FF9900","#109618"]
Total Responses: 45

2) Hoeveel zelfstandige liefhebbers/combinaties (met een eigen hokcoördinaat) heeft uw vereniging per 01-09-2019?

0%
 
2.22%
 
22.22%
 
75.56%
 
[{"label":"Minder dan 5","value":0},{"label":"Tussen 6-10","value":1},{"label":"Tussen 11-15","value":10},{"label":"Meer dan 15","value":34}]
["#3366CC","#DC3912","#FF9900","#109618"]
Total Responses: 45

3) Aantal zelfstandige vitesse-/midfondspelers (combinaties) met een eigen hokcoördinaat?

0%
 
8.89%
 
42.22%
 
48.89%
 
[{"label":"Minder dan 5","value":0},{"label":"Tussen 6-10","value":4},{"label":"Tussen 11-15","value":19},{"label":"Meer dan 15","value":22}]
["#3366CC","#DC3912","#FF9900","#109618"]
Total Responses: 45

4) Aantal zelfstandige dagfondspelers (combinaties) met een eigen hokcoördinaat?

8.89%
 
53.33%
 
26.67%
 
11.11%
 
[{"label":"Minder dan 5","value":4},{"label":"Tussen 6-10","value":24},{"label":"Tussen 11-15","value":12},{"label":"Meer dan 15","value":5}]
["#3366CC","#DC3912","#FF9900","#109618"]
Total Responses: 40

5) Aantal zelfstandige overnachtspelers(combinaties)met een eigen hokcoördinaat ?stion here...

40%
 
52.5%
 
5%
 
2.5%
 
[{"label":"a) Minder dan 5","value":16},{"label":"b) Tussen 6-10","value":21},{"label":"c) Tussen 11-15","value":2},{"label":"d) Meer dan 15","value":1}]
["#3366CC","#DC3912","#FF9900","#109618"]
Total Responses: 45

6) Aantal zelfstandige jongen duivenspelers (combinaties) met een eigen hokcoördinaat?

4.44%
 
17.78%
 
35.56%
 
42.22%
 
[{"label":"Minder dan 5","value":2},{"label":"Tussen 6-10","value":8},{"label":"Tussen 11-15","value":16},{"label":"Meer dan 15","value":19}]
["#3366CC","#DC3912","#FF9900","#109618"]
Total Responses: 45

7) Voldoet uw vereniging aan het minimaal aantal leden zoals die thans gelden (10 hokcoördinaten en 15 leden)?

100%
 
0%
 
[{"label":"Ja","value":45},{"label":"Nee","value":0}]
["#3366CC","#DC3912"]
Total Responses: 45

8) Bent u een voorstander van het NPO vliegprogramma zoals deze voor 2019 van toepassing is? (vitesse-/midfondspelers).

8.89%
 
91.11%
 
[{"label":"Ja","value":4},{"label":"Nee","value":41}]
["#3366CC","#DC3912"]
Total Responses: 44

9) Bent u een voorstander van het vliegprogramma/matrix GOU zoals deze in 2018 van toepassing was (vitesse-/midfondspelers )? (let op alleen met “ja” beantwoorden indien uw vraag 8 met “nee” heeft beantwoord).

81.82%
 
18.18%
 
[{"label":"Ja","value":36},{"label":"Nee","value":8}]
["#3366CC","#DC3912"]
Total Responses: 45

10) Bent u een voorstander van het NPO vliegprogramma zoals deze voor 2019 van toepassing is? (dagfondspelers).

51.11%
 
48.89%
 
[{"label":"Ja","value":23},{"label":"Nee","value":22}]
["#3366CC","#DC3912"]
Total Responses: 43

11) Bent u een voorstander van het vliegprogramma/matrix GOU zoals deze in 2018 van toepassing was (dagfondspeler)? (let op alleen met “ja” beantwoorden indien uw vraag 10 met “nee” heeft beantwoord)

60.47%
 
39.53%
 
[{"label":"Ja","value":26},{"label":"Nee","value":17}]
["#3366CC","#DC3912"]
Total Responses: 45

12) Bent u een voorstander van het NPO vliegprogramma zoals deze voor 2019 van toepassing is? (overnachtfondspeler).

44.44%
 
55.56%
 
[{"label":"Ja","value":20},{"label":"Nee","value":25}]
["#3366CC","#DC3912"]
Total Responses: 44

13) Bent u een voorstander van het vliegprogramma/matrix GOU zoals deze in 2018 van toepassing was (overnachtfondspeler)? (let op alleen met “ja” beantwoorden indien uw vraag 12 met “nee” heeft beantwoord).

54.55%
 
45.45%
 
[{"label":"Ja","value":24},{"label":"Nee","value":20}]
["#3366CC","#DC3912"]
Total Responses: 45

14) Bent u een voorstander van het NPO zoals deze voor 2019 van toepassing is? (jongen duivenspeler)

15.56%
 
84.44%
 
[{"label":"Ja","value":7},{"label":"Nee","value":38}]
["#3366CC","#DC3912"]
Total Responses: 45

15) Bent u een voorstander van het vliegprogramma/matrix GOU zoals deze in 2018 van toepassing was (jongen duivenspeler)? (let op alleen met “ja” beantwoorden indien uw vraag 14 met “nee” heeft beantwoord).

64.44%
 
35.56%
 
[{"label":"Ja","value":29},{"label":"Nee","value":16}]
["#3366CC","#DC3912"]
Total Responses: 45

16) Door o.a. het opheffen/samengaan van verenigingen is de balans tussen het aantal spelende liefhebbers en/of verenigingen in kringen verstoord, hetgeen de komende 3-5 jaar zal toenemen. Bent u een voorstander van het herindelen van de kringen?

66.67%
 
33.33%
 
[{"label":"Ja","value":30},{"label":"Nee","value":15}]
["#3366CC","#DC3912"]
Total Responses: 45

17) Met ingang van 2019 wordt voor de kampioenschappen van de vlieggebieden en afdeling GOU de punten voor 50% uit de kring en 50% uit het vlieggebied gehaald. (vitesse/midfond/jong/natour). Graag vernemen wij waar de keuze van u naar uitgaat.

55.56%
 
40%
 
4.44%
 
[{"label":"100% kringpunten (situatie 2018)","value":25},{"label":"50% kring- en 50% regiopunten (situatie 2019)","value":18},{"label":"100% regiopunten","value":2}]
["#3366CC","#DC3912","#FF9900"]
Total Responses: 45

18) Met ingang van 2019 wordt het aantal meetellende vluchten per categorie, conform het NPO-systeem gehanteerd. Graag vernemen wij waar de keuze van u naar uitgaat.

6.67%
 
57.78%
 
35.56%
 
[{"label":"Aantal vluchten conform NPO-systematiek","value":3},{"label":"Alle vluchten tellen mee","value":26},{"label":"1 aftrekvlucht per categorie","value":16}]
["#3366CC","#DC3912","#FF9900"]
Total Responses: 45

19) Bent u een voorstander van een Generaal Kampioenschap voor de snelheidsvluchten (excl. dagfond/overnachtfond)

11.11%
 
6.67%
 
82.22%
 
[{"label":"Nee","value":5},{"label":"Ja, exclusief natour (situatie 2019)","value":3},{"label":"Ja, inclusief natour (situatie 2018)","value":37}]
["#3366CC","#DC3912","#FF9900"]
Total Responses: 45

20) Op welk niveau wilt u de kampioenen van de vlieggebieden huldigen:

77.78%
 
22.22%
 
[{"label":"Op het niveau van de vlieggebieden afzonderlijk (NW\/NO\/ZO\/ZW)","value":35},{"label":"Op het niveau van ZUID (ZO\/ZW) en NOORD (NW\/NO)","value":10}]
["#3366CC","#DC3912"]
Total Responses: 45

21) Vorig jaar heeft een pilot plaatsgevonden met afdeling 7, 8, 9 om (grensoverschrijdend) vlieggebieden te creëren teneinde toekomstbestendige/robuuste gebieden te creëren. Bent u een voorstander om deze pilot opnieuw leven in te blazen?

55.56%
 
44.44%
 
[{"label":"Ja","value":25},{"label":"Nee","value":20}]
["#3366CC","#DC3912"]
Total Responses: 45

22) De afdeling is voornemens om vanaf de 3e vitessevlucht (oud en jong) voor Zuid en Noord elk afzonderlijk te gaan vervoeren en te lossen. Bent u hiervan een voorstander? NB de eerste 2 vluchten worden wel gelost per vlieggebied.

68.89%
 
31.11%
 
[{"label":"Ja","value":31},{"label":"Nee","value":14}]
["#3366CC","#DC3912"]
Total Responses: 45

23) De afdeling is voornemens om vanaf de 4e vitessevlucht (oud en jong/ minimale afstand Quievrain ) als afdeling gezamelijk te gaan vervoeren en te lossen. Bent u hiervan een voorstander?

66.67%
 
33.33%
 
[{"label":"Ja","value":30},{"label":"Nee","value":15}]
["#3366CC","#DC3912"]
Total Responses: 45

24) Op dit moment worden de overnacht-/dagfond en (nagenoeg) alle midfondvluchten centraal aangeleverd. Overwogen zal worden om alle vluchten centraal te laten aanleveren. Welk stijging (eurocent/duif) vindt u nog verantwoord om de duiven op te halen?

75.56%
 
17.78%
 
4.44%
 
2.22%
 
[{"label":"15","value":34},{"label":"30","value":8},{"label":"45","value":2},{"label":"60","value":1}]
["#3366CC","#DC3912","#FF9900","#109618"]
Total Responses: 30

25) Wilt u nog een toelichting geven op een vraag, zoja welke (gaarne de vraagnummer vermelden)?

Gebruikersnaam Answer
07600116 Noord naar 1 plek Africhtingen aanvoeren en gezamenlijk los middellijn De kringen in 1 auto Vervoer duiven goed uitbesteden. Nu is het onnodig duur doordat de vervoerder het nog kan uitbesteden. Dus er zit nog genoeg marge om de kosten naar beneden te krijgen.
10230009 op vraag 24, He is soms belachelijk dat we midfond moeten aanleveren terwijl africhtingsvluchten met veel minder duiven wel worden opgehaald. Dit zouden wij graag anders zien
07610888 10/11. Eendaagse Fond: 6 vluchten heeft de voorkeur. 14/15. Geen week rust in het jonge duiven programma 16. Zie indeling spelgebieden pilot 7/8/9. 22. NW & NO vanaf de eerste vlucht (africhting) gelijk lossen.
08460011 Wij hebben de leden individueel de vragenlijst laten invullen en daarna de mening van onze vereniging vastgesteld. Daardoor hebben we meer punten waarop de liefhebbers een toelichting zouden willen hebben. Enwel: Algemeen ; Er zijn teveel doordeweekse lossingen er zijn mensen die ook nog moeten werken. Vraag 9,11,13 en 15 ; Geen vrije keuze? Er kan gekozen worden tussen de seizoenen 2018 en 2019 maar wellicht willen veel leden compleet iets anders. Vraag 16 ; Als lid zijnde mag je n.m.m. niet buiten je eigen kring lid worden bij een andere vereniging, verstoring treed niet op alleen samenvoeging van leden in minder clubs. Vraag 16 ; Alleen herindelen kringen met grens zodanig dat je oost en west hebt, dus niet boven en onder de rijn. Vraag 18 ; Generaal snelheid moet natour bij anders kan je niet spreken over generaal snelheid. Vraag 23 ; Afdelingslossing op bijvoorbeeld Quivrain kan niet Zuid heeft dan vitesse afstand en Noord Midfond afdeling is hiervoor te diep. Vraag 24 ; moet in verhouding staan met kostenverlaging aanleveren. Vraag 24 ; Graag duiven zoveel mogelijk bij club ophalen, het zijn altijd dezelfde mensen die dit moeten doen, op de vitesse en jonge duiven vitesse kan er nog prima worden opgehaald.
04300284 Opmerking; tussen dagfondvluchten niet een midfondvlucht met max afstand, graag korter.
View All Responses
https://www.afdeling8gou.nl/media/com_communitysurveys/images/markers/

Tips bij enquêtes


De informatie die u via het Enquête-menu ziet is afhankelijk van uw functionele rol en of u al dan niet bent ingelogd.

Via deze pagina ziet u het eventuele resultaat van eerder ingevulde enquêtes.

Dat bepaalt bijvoorbeeld ook of u een enquête zélf kunt invullen of dat uw verenigingssecretaris dat dient te doen.

Mogelijk worden tussentijdse resultaten reeds getoond of juist niet. Dit kan per enquête verschillen.

Het invullen van een enquête gaat via "Mijn GOU".